Πολιτική Ποιότητας

Όραμα της Touchpoint Strategies είναι να βρεθεί ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες της αγοράς επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων, ενώ θα δημιουργούμε και θα διαχειριζόμαστε ιστορίες για τις οποίες αξίζει να μιλήσουμε.

Στόχοι μας είναι:

  • Η δημιουργία ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας μέσα από την επίτευξη των στόχων τους
  • Η παροχή υπηρεσιών που να διέπονται από ήθος, δημιουργικότητα, αποτελεσματικότητα
  • Η εφαρμογή νέων εργαλείων και μεθόδων παροχής υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων
  • Ο καθορισμός υψηλών επαγγελματικών standards για όλους τους ανθρώπους της εταιρείας
  • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω τυποποιημένων διαδικασιών και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι, δηλώνουμε τη

Δέσμευσή μας στις εξής αρχές:

  • Τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα εταιρικής και προϊοντικής επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων, καθώς και σε νέες μεθόδους και τεχνικές των Δημοσίων Σχέσεων
  • Τη δημιουργία επικοινωνιακού έργου, που να παρέχει προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας
  • Την επιλογή κατάλληλων και αξιόπιστων συνεργατών, που να υποστηρίζουν με το βέλτιστο τρόπο τις υπηρεσίες μας
  • Τη συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της Νομοθεσίας
  • Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Greece

Touchpoint Strategies

Address: 7 Taki Kavalieratou Street, 145 64, Kifissia, Greece

Telephone: +30 217 7778 570

Email: info@touchpoint.gr

Email: contact@touchpointstrategies.gr για την Πολιτική Απορρήτου

Email: touchpoint-strategies-1@jobs.workablemail.com για αποστολή βιογραφικών