Συνεργασία της Touchpoint Strategies με την Τράπεζα Ηπείρου για την παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Συνεργασία της Touchpoint Strategies με την Τράπεζα Ηπείρου για την παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Την Touchpoint Strategies επέλεξε η Τράπεζα Ηπείρου για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Ειδικότερα, η Touchpoint Strategies, μετά από spec, αναλαμβάνει να υλοποιήσει το συνολικό πρόγραμμα επικοινωνίας της Τράπεζας που περιλαμβάνει το σχεδιασμό στρατηγικής και συμβουλευτικής επικοινωνίας, διαμόρφωσης εταιρικού προφίλ, προγράμματος media relations, γραφείου Τύπου, διοργάνωσης εκδηλώσεων και πλάνο ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ιδρύθηκε το 1978 με στόχο να στηρίξει και να ενισχύσει την τοπική οικονομία και κοινωνία της ευρύτερης Περιφέρειας  Ηπείρου. Σήμερα, συμπληρώνοντας πάνω από 40 χρόνια λειτουργίας η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ είναι η Τράπεζα των 17.000 Ηπειρωτών αλλά και των  θεσμικών επενδυτών. Με τη συμμετοχή του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ως Στρατηγικού Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης, η Τράπεζα  βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση  για να προχωρήσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού της  σχεδίου και του οράματός της για μια Ισχυρή Ελληνική Συνεταιριστική Τράπεζα. 

Στόχος της συνεργασίας είναι τόσο η προβολή του νέου συνεταιριστικού -επιχειρηματικού μοντέλου- πρότυπου  της Τράπεζας όσο και τα  πολλαπλά οφέλη που προσφέρει στην τοπική οικονομία και κοινωνία , αλλά  και στους εργαζομένους και τους μετόχους της.
 

Greece

Touchpoint Strategies

Address: 7 Taki Kavalieratou Street, 145 64, Kifissia, Greece

Telephone: +30 217 7778 570

Email: info@touchpoint.gr

Email: contact@touchpointstrategies.gr για την Πολιτική Απορρήτου

Email: touchpoint-strategies-1@jobs.workablemail.com για αποστολή βιογραφικών