ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση ως επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας μας www.touchpointstrategies.gr Ιστοσελίδα») σε μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρει, πρέπει προηγουμένως να μας γνωστοποιήσετε προσωπικά στοιχεία ή πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή μπορεί να σας ταυτοποιήσουν και οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «προσωπικά δεδομένα». Η Ιστοσελίδα είναι περιουσία της εταιρεία μας « TOUCHPOINT STRATEGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» Εταιρεία»). Συλλέγουμε, τηρούμε, αποθηκεύουμε, οργανώνουμε, προσαρμόζουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε κλπ. αρχεία με προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την χρήση/επίσκεψη της Ιστοσελίδας μας («Επεξεργασία») και είμαστε «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» (Controller), για αυτά. Η Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για τον σκοπό της και πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σεβόμαστε το απόρρητο των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας μας και αναγνωρίζουμε ότι όταν επιλέγετε να μας δώσετε πληροφορίες που σας αφορούν, εμπιστεύεστε ότι ενεργούμε με απόλυτη υπευθυνότητα και ακεραιότητα κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (Internet Privacy Policy) περιέχει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εφόσον επιλέξετε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης της τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή, όποτε κρίνουμε απαραίτητο, και σας καλούμε να την ελέγχετε τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό της, καθώς και για το πώς τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν.

Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πως τα χρησιμοποιούμε;

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας που μας παρέχετε/γνωστοποιείτε κατά καιρούς, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων σκοπών, που έχετε συμφωνήσει, που είναι οι εξής:

(α) Ιστοσελίδα - να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στην Ιστοσελίδα παρέχοντας σε εσάς την βέλτιστη δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο αυτής με την χρήση “cookies”. [Παρακαλούμε ανατρέξτε στο «Cookies» για περισσότερες πληροφορίες].

(β) Αίτηση για Εργασία/Συνεργασία - να επεξεργαστούμε και διαχειριστούμε την αίτηση ή εκδήλωση του ενδιαφέροντος σας για εργασία/συνεργασία με την Εταιρεία μας συνοδευόμενη ή μη από το βιογραφικό σας και να σας ενημερώσουμε για την πορεία της. Με την υποβολή της αίτησής σας και του βιογραφικού σας σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση touchpoint-strategies-1@jobs.workablemail.com (που φιλοξενείται στην Ενότητα της Ιστοσελίδας «Apply for Work»), μας παρέχετε την συγκατάθεσή σας να το μοιρασθούμε με τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου μας. [Παρακαλούμε ανατρέξτε στο «Μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους?» για περισσότερες πληροφορίες].

(γ) Επικοινωνία προωθητικού περιεχομένου- να σας στέλνουμε νέα και να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με τις υπηρεσίες μας καθώς και τα προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες και δράσεις των πελατών μας.

(δ) Προσκλήσεις- να σας καλούμε να συμμετάσχετε σε εκδηλώσεις και δράσεις που υλοποιούμε εμείς ή οι πελάτες μας.

(ε) Προτάσεις Συνεργασίας- να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με ενδεχόμενες προτάσεις συνεργασίας με εμάς ή/και με τους πελάτες μας.

(στ) Ερωτήματα - να σας απαντήσουμε σε συγκεκριμένα ερωτήματα που μας υποβάλετε (που φιλοξενείται στην Ενότητα της Ιστοσελίδας «Contact us»)

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για κάθε έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, πραγματοποιείται σύμφωνα με την συγκατάθεση που μας παρέχετε για αυτόν, την οποία μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε. [Παρακαλούμε ανατρέξτε στο «Ποια είναι τα Δικαιώματα Σας» για περισσότερες πληροφορίες].

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε τις παρακάτω πληροφορίες που σας αφορούν, σύμφωνα με την συγκατάθεση που μας έχετε χορηγήσει και αποκλειστικά και μόνο για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας και εάν χρειαστούμε περισσότερες για αυτούς που έχετε εγκρίνει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ειδικότερα συλλέγουμε:

· Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που μας επιτρέπουν να επικοινωνήσουμε προσωπικά μαζί σας (π.χ. ονοματεπώνυμο, επαγγελματική ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμό τηλεφώνου)

· Πληροφορίες, όπως ημερομηνία γέννησης, ηλικία, φύλο, κλπ

· Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address)

· Προσωπικά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες που μας γνωστοποιείτε οι ίδιοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση touchpoint-strategies-1@jobs.workablemail.com (που φιλοξενείται στην Ενότητα της Ιστοσελίδας «Apply for Work») με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος και της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη/συνεργασία σας, όπως στοιχεία εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας (τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, π.χ. εθνοτική καταγωγή), χωρίς να χρειάζεται να περιλαμβάνεται φωτογραφία σας σε αυτό.

Σε ποιους απευθυνόμαστε;

Δεν αναζητούμε ούτε συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν ανακαλύψουμε ότι, από παραδρομή ή παραπλάνηση που μας έχει δημιουργηθεί, έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, θα τα διαγράψουμε στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους;

Θα μοιρασθούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους για την εκτέλεση του/των σκοπών επεξεργασίας, στις εξής περιπτώσεις και αφού λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους:

Εταιρείες του Ομίλου μας

Η Εταιρεία μας ανήκει στον Όμιλο Επιχειρήσεων «Ogilvy» («Όμιλος») και θα διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του Ομίλου για την διαχείριση της αιτημάτων σας, την εκτέλεση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας καθώς και για άλλους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς. Επίσης, σε τυχόν περίπτωση μετασχηματισμού, θα αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες σας που διατηρούμε η αποκτώσα, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται με την «Workable Software Limited» ( www.workable.com) με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (Συνεργάτης), η οποία διαχειρίζεται ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής και αρχειοθέτησης βιογραφικών σημειωμάτων που έχουν σταλεί στην παραπάνω πλατφόρμα από ενδιαφερόμενους για εργασία είτε για την πλήρωση συγκεκριμένης θέσης που έχει δημοσιοποιηθεί ή ως εκδήλωση ενδιαφέροντος. Στις σχετικές πληροφορίες και αρχεία έχουν πρόσβαση ο άνω Συνεργάτης (κατά τους όρους και πολιτική διαχείρισης απορρήτου που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του, τους οποίους σας συνιστούμε να διαβάσετε πριν την υποβολή του βιογραφικού σας) και οι εταιρείες του Ομίλου μας, με σκοπό την διαχείριση της αίτησης σας για εργασία/συνεργασία με αυτές.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και των υπηρεσιών επικοινωνίας που παρέχει στους πελάτες της, συνεργάζεται με τρίτους συνεργάτες (όπως εταιρείες παραγωγής, εταιρείες υλοποίησης εκδηλώσεων κλπ) οι οποίες ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση ή/και να επεξεργαστούν προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις οδηγίες μας και με δική μας ευθύνη.

Συμμόρφωση σε νομικές διατάξεις

Θα αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο (τήρηση νομικής διάταξης), στον βαθμό και στην έκταση που είναι απαραίτητο για να ανταποκριθούμε στην υποχρέωσή μας αυτή ή αν κατά την καλόπιστη κρίση μας είναι εύλογα αναγκαίο για τη συμμόρφωση μας με νομικές διαδικασίες ή για την απάντηση αντίστοιχης φύσης αιτημάτων.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σας παρέχουμε πληροφορίες και ενημερώσεις που έχετε ζητήσει οι ίδιοι και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς, προωθητικές ενέργειες, συνεργασία και λοιπές ενέργειες επικοινωνίας, όπως περιγράφονται στην παρούσα και σύμφωνα με την συγκατάθεση που μας έχετε χορηγήσει.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε/διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση των σκοπών επεξεργασίας και συγκεκριμένα θα διατηρήσουμε μέχρι: (α) την 31-12-2019 τα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε κοινοποιήσει με τα ερωτήματά σας και τις αιτήσεις σας για εργασία/συνεργασία και (β) την 31-12-2021 τα προσωπικά σας στοιχεία, σύμφωνα με την ρητή συγκατάθεση να μοιραζόμαστε μαζί σας ενημερώσεις και προωθητικό υλικό δικό μας και πελατών μας καθώς και να επικοινωνούμε μαζί σας για ενδεχόμενες συνεργασίες ή/και να σας προσκαλούμε σε εκδηλώσεις. Μετά την πάροδο του ανά περίπτωση παραπάνω χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν μας ζητήσετε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για επιπλέον χρονικό διάστημα, θα τα καταστρέψουμε με ασφαλή τρόπο και χωρίς δυνατότητα επανάκτησης.

Cookies

Τι είναι τα cookies;

Στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε την τεχνολογία "cookies". Τα cookies είναι πληροφορίες, τις οποίες μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης του επισκέπτη και στη συνέχεια να τις ανακτήσει, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφτεί. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε διαδικτυακά σφάλματα, safe gif και παρόμοιες τεχνολογίες που συλλέγουν δεδομένα παρόμοια με εκείνα που συλλέγονται από ένα cookie. Ένα αρχείο cookie μπορεί να περιέχει διάφορους τύπους πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου ενός αναγνωριστικού χρήστη που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος για την παρακολούθηση των σελίδων που έχετε επισκεφτεί. Τα cookies της Ιστοσελίδας αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την συσκευή σας και παραμένουν εκεί εκτός εάν προβείτε στις σχετικές ρυθμίσεις ώστε να μην δέχονται cookies από την Ιστοσελίδα. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ένα cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή την συσκευή σας. Ωστόσο, εάν ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να μην δέχεται cookies από την Ιστοσελίδα, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα προσπέλασης και χρήσης όλων των δυνατοτήτων της.

Για τι χρησιμοποιούμε cookies;

Χρησιμοποιούμε cookies στην Ιστοσελίδα μας για: (α) τον εντοπισμό των ιστότοπων που έχετε επισκεφτεί και από τους οποίους καθοδηγηθήκατε στην Ιστοσελίδα, (β) την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων που μας έχετε ζητήσει, και (γ) να αντιληφθούμε πώς χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας και να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό της, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Παράλληλα, τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγουμε, μέσω των cookies της Ιστοσελίδας, τα διαβιβάζουμε στις εταιρείες του Ομίλου μας για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies διατίθενται στη διεύθυνση www.allaboutcookies.org.

Αποδοχή ή μη των cookies

Στην πρώτη σας επίσκεψη στην Ιστοσελίδα, θα ενημερωθείτε για την λειτουργία των cookies σε αυτή και για την δυνατότητα σας να μην αποδεχθείτε την εγκατάσταση τους στον υπολογιστή ή την συσκευή σας. Αν θέλετε να διαγράψετε cookies που μπορεί να υπάρχουν ήδη, ανατρέξτε στις οδηγίες του λογισμικού διαχείρισης αρχείων για να εντοπίσετε το αρχείο ή τον κατάλογο που αποθηκεύει τα cookies. Παράλληλα, εάν θέλετε να σταματήσετε να αποθηκεύετε τα cookies στο μέλλον ανατρέξτε (α) στις οδηγίες του κατασκευαστή του φυλλομετρητή κάνοντας κλικ στο "Βοήθεια" στο μενού του προγράμματος περιήγησης ή/και (β) στο αναφερόμενο στο κάτω μέρος της Ιστοσελίδας (footer), link “ Αλλαγή προτιμήσεων cookies” όπου θα βρείτε οδηγίες για την αλλαγή των προτιμήσεων σας στις συνεργαζόμενες με εμάς πλατφόρμες. Με την διαγραφή των υπάρχοντων cookies ή την απενεργοποίηση μελλοντικών cookies αποκλείεται η εφεξής συλλογή προσωπικών δεδομένων και αποστολή τους σε τρίτους παρόχους υπηρεσίων (π.χ. facebook, twitter κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές ή λειτουργίες της Ιστοσελίδας με πιθανή επίπτωση στη λειτουργικότητα της καθώς και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών ή και υπηρεσιών από εμάς.

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων (Hyperlinks)

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια τους, την εγκυρότητα του περιεχομένου τους καθώς και τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών που συλλέγουν. Σας συνιστούμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου των συγκεκριμένων ιστότοπων, πριν τους χρησιμοποιήσετε, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο συλλογής και χρήσης των πληροφοριών σας, από αυτούς.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση και για να το πετύχουμε, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της Επεξεργασίας τεχνικά (ενδεικτικά, κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση) και οργανωτικά μέτρα (ενδεικτικά privacy by design, θέσπιση πολιτικών και διαδικασιών), την επάρκεια και ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτά τα μέσα προστασίας δεν αφορούν προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να κοινοποιείτε σε δημόσιους χώρους, όπως για παράδειγμα σε ιστότοπους κοινότητας (community websites).

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και να μας ζητήσετε:

(α) να μάθετε ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τους αποδέκτες τους στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τα κριτήρια που το καθορίζουν,

(β) την διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. λόγω ελλείψεων ή ανακριβειών τους), την διαγραφή τους από τα αρχεία μας (εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, την αντίταξη/εναντίωση σας σε αυτή,

(γ) ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει αναδρομικά),

(δ) την εξαίρεση από την λήψη προσωποποιημένης και εξατομικευμένης πληροφόρησης, εφόσον έχετε συναινέσει μέσω της Ιστοσελίδας για αυτό, και

(ε) υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα δικαιώματα σας μπορείτε να τα ασκήσετε με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα [Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας?»] χωρίς κόστος για σας, εκτός αν τέτοια αιτήματα επαναλαμβάνονται συχνά και έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό εύλογο κόστος. Εάν ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του, μέσα σε έναν μήνα από τη λήψη του αιτήματος σας και θα σας ενημερώσουμε σχετικά (εκτός αν προβλέπεται άλλως από τις ισχύουσες διατάξεις), εκτός αν λόγω της πολυπλοκότητάς του χρειαστεί παράταση της προθεσμία αυτής κατά δύο ακόμη μήνες για την οποία και για τους λόγους καθυστέρησης θα σας ενημερώσουμε. Επίσης, θα ανακοινώσουμε κάθε διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε κάθε αποδέκτη που αυτά κοινοποιήθηκαν, εκτός αν είναι δυσανάλογο ή ανέφικτο και θα σας ενημερώσουμε, αν μας το ζητήσετε.

Νομοθεσία - Ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όπου στην Πολιτική αυτή κάνουμε αναφορά στις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων, εννοούμε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 « για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών » ή GDPR όπως έχει επικρατήσει να αναφέρεται, τον οικείο εφαρμοστικό νόμο και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αρχών, όπως ισχύουν σήμερα.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή για τις πρακτικές συλλογής προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε και για την υποβολή κάθε αιτήματός σας σχετικά παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email contact@touchpointstrategies.gr , είτε εγγράφως με συστημένη επιστολή στην εταιρεία υπόψιν του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων της Εταιρείας και θα λάβετε απάντηση το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, σας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (Λ.Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα tel: +30 210 6475600 e-mail: contact@dpa.gr).

Greece

Touchpoint Strategies

Address: Ιmathias 10 Street 153 44, Gerakas, Greece

Telephone: +30 210 6660 850

Fax: +30 210 6660 849

Email: info@touchpointstrategies.gr

Email: contact@touchpointstrategies.gr για την Πολιτική Απορρήτου

Email: touchpoint-strategies-1@jobs.workablemail.com για αποστολή βιογραφικών